รับมอบพัดลม จากงานฌาปนกิจศพคุณแม่เนิ่น พูลสวัสดิ์

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563
นายเนติพัฒน์ ประทุมวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิทยา ได้รับมอบพัดลมจำนวน 2 ตัว
จากคณะเจ้าภาพ ลูกหลาน คุณแม่เนิ่น พูลสวัสดิ์
ณ วัดพังกก ตำบลสนามชัย ในพิธีฌาปนกิจศพ

ทางโรงเรียนศรีวิทยา ขอกราบขอบพระคุณทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ไปด้านบน