ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563

นายเนติพัฒน์ ประทุมวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิทยา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
ณ ห้องประชุมโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมีท่านวิรัช จันทร์เกิด นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
และท่านสุนันท์ เทพศรี อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบปะพูดคุยกัยกรรมการสมาคมฯ

ไปด้านบน