งวดที่ 1 แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ เรื่องที่ 2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้และการออกแบบการจัดการเรียนรู้

ไปด้านบน