โครงงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาคูไส้หมูสี่สีธรรมชาติ

โครงงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาคูไส้หมูสี่สีธรรมชาติ

นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสี และจัดทำโครงงานสีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการทำอาหาร

โดยคุณครูสุมาลี จันทร์โร กลุ่มสาระศิลปะ

เริ่มกันไปเรื่อยๆจ้ากับโครงงานนักเรียน ป.4ค่ะ…

Posted by Sumalee Jantaro on Tuesday, December 12, 2017

ไปด้านบน