อบรมธรรมะ วันศุกร์ โดยพระอาจารย์อดิศักดิ์ วิชิโต วัดดอนเค็ด

อบรมธรรมะ วันศุกร์ โดยพระอาจารย์อดิศักดิ์ วิชิโต วัดดอนเค็ด

ทางโรงเรียนศรีวิทยาได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อดิศักดิ์ วิชิโต วัดดอนเค็ด มาอบรมธรรมะให้แก่นักเรียน คณะครูและบุคลากร เป็นประจำเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม นำหลักธรรมในศาสนาพุทธไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ไปด้านบน