ของเล่นใหม่ของน้องอนุบาล มาแล้ว

ทางโรงเรียนศรีวิทยาได้จัดหาเครื่องเล่นสนามมาเพิ่มเติมให้แก่น้องๆ อนุบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียน

 

ไปด้านบน